BLAGO NA VITLU

Blago na Vitlu još je uvijek negdje zakopano jer ga do sad nitko još nije pronašao.

Blago na Vitlu još je uvijek negdje zakopano jer ga do sad nitko još nije pronašao.

Ima jedna legenda o blagu na Vitlu, brdu u Prozoru. Blago na Vitlu još je uvijek negdje zakopano jer ga do sad nitko još nije pronašao. Priča se da kada ovce idu na ispašu i pasu po Vitlu, uvijek jedna ovca lupi papkom u taj kofer blaga, ali ga je nemoguće otkriti jer se nikad ne vidi koja je ovca lupila. Možda u ovoj legendi i ima neke istine jer je ispod Vitla bio rimski grad i kupalište u kojem su se stari Rimljani kupali. Tko zna nisu li oni sakrili svoje blago i zakopali negdje od
straha pred razbojnicima. Pripovijeda se kako blago nije samo na Vitlu, nego i ispod Vitla. Tako je jedan čovjek dok je orao s konjem i plugovima, na istom mjestu zapinjao vrhom pluga za blago.