ĐUROVIĆA ŠPILJA, DUBROVNIK

Đurovića špilja obiluje brojnim stalaktitima i stalagmitima, sa velikom salom pri kraju same špilje nazvanom Dvorana Dubrovačke Republike.

Đurovića špilja obiluje brojnim stalaktitima i stalagmitima, sa velikom salom pri kraju same špilje nazvanom Dvorana Dubrovačke Republike.

Đurovića špilja nalazi se na Zračnoj luci Dubrovnik, ispod stajanke za avione. špilja obiluje brojnim stalagtitima i stalagmitima, sa velikom salom pri kraju same špilje nazvanom Dvorana Dubrovačke Republike. U špilji se organiziraju i vinokušnje za grupe, uz mogućnost kupnje konavoskih vina.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer