NP KRKA

Rijeka Krka je sa svojih 7 sedrenih slapova i ukupnim padom od 242 metra, prirodni krški fenomen.

Rijeka Krka je sa svojih 7 sedrenih slapova i ukupnim padom od 242 metra, prirodni krški fenomen.

Osim prirodnih ljepota područje rijeke Krke obuhvaća čitav niz arheoloških lokaliteta, nekoliko starohrvatskih utvrda iz 14. st, mlinice koje svjedoče o tradicijskom životu i privređivanju, a posebnosti krajolika doprinosi i otočić Visovac koji sa franjevačkim samostanom čini jedinstvenu ambijentalnu cijelinu.

GEOgame 5: Najbolje u Šibensko kninskoj županiji

Posjetite sve navedene lokacije, napravite fotografiju, pošaljite mail i sudjelujete u nagradnoj igri za vikend za 2 osobe u jednoj od naših TOP destinacija.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer