RAŠINA BUNJA, VODICE

Konstrukcija kamenih nastambi.

Konstrukcija kamenih nastambi.

„Rašina bunja“ raritet je prema građevinskom rješenju i konstrukciji kamenih nastambi. Ova je bunja sklop dviju velikih i dviju malih bunja. Najzanimljiviji građevni dio je unutrašnji prolaz između dvije velikih bunja. Jedna prostorija je služila kao kuhinja, a druga za noćenje, dok su dvije manje bunje služile za držanje stoke.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer