SRIMA – PRIŽBA

Dvije jednobrodne bazilike izgrađene u različitim vremenima – 6. i 7. St.

Dvije jednobrodne bazilike izgrađene u različitim vremenima – 6. i 7. St.

Arheološka istraživanja na ovom lokalitetu otkrila su dvije jednobrodne bazilike izgrađene u različitim vremenima – 6. i 7. st., zbog toga ih nazivamo basilicae gemintae ili crkve blizanke – dvojne crkve. Ove dvojne bazilike su ujedno i najkompletnije istražene na prostoru Dalmacije.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer