KNEŽEVA PALAČA, ŠIBENIK

Kneževa palača nalazi se na obali u staroj gradskoj jezgri.

Kneževa palača nalazi se na obali u staroj gradskoj jezgri.

Sačuvana su dva krila ovog nekoć mnogo većeg zdanja u koje je uredovao i boravio najviši predstavnik mletačke vlasti u komuni - gradski knez- kapetan. Po sredini južnog krila gotički je prolaz s gradskim vratima.
Na zapadnom krilu okrenutom sakristiji katedrale, dvoja su vrata jednostavnih kamenih okvira. Godine 1975. dovršena je adaptacija Kneževe palače za funkciju Muzeja grada Šibenika.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer