DUNAV-DUNAVAC

Uređena obala Dunava sa šetnicom, plažom, pristaništem, rekreativno-ugostiteljskim sadržajima.

Uređena obala Dunava sa šetnicom, plažom, pristaništem, rekreativno-ugostiteljskim sadržajima.

Obala Dunava kod Iloka s rukavcem (Dunavac) smještena neposredno podno srednjovjekovne iločke akropole čini jednu atraktivnu, ambijentalno-prirodnu cjelinu.
S akropole se kroz vrijednu floru spuštaju staze prema Dunavu i Dunavcu, oko Dunavca flora i fauna močvarnog područja te dalje uređena obala Dunava sa šetnicom, plažom, pristaništem, rekreativno-ugostiteljskim sadržajima.