VIROVI

Atraktivan prostor istočno od željezničke pruge Vinkovci - Županja, omeđen s juga rijekom Savom.

Atraktivan prostor istočno od željezničke pruge Vinkovci - Županja, omeđen s juga rijekom Savom.

Na južnom krilu Vukovarsko-srijemske županije pruža se atraktivan prostor istočno od željezničke pruge Vinkovci - Županja, omeđen s juga rijekom Savom. To su poznate šume hrasta lužnjaka u europski znanom bazenu Spačva. Šume su protkane vodotocima Bosuta, Spačve, Virova, Lubnja i Studve. U vodi Virova nalaze se ribe nizinskih voda: šaran,
linjak, štuka, som, karas, sunčani karas, bjelica, grgeč - bandar - bulješ - okan ili ostriž, deverika, žutooka, keder i čikov. Među pticama ističu se bijela roda, crna roda, bijela čaplja, crna liska, siva čaplja, divlja patka, orao ribič, golub grivnjaš te orao štekavac - veliki riblji orao koji je veoma prorijeđen i prijeti mu izumiranje. Od sisavaca u vodi živi vidra, a na pojilo dolazi lisica, divlja svinja, srna i jelen. U neposrednoj blizini Virova nalazi se upravljan Rezervat hrasta lužnjaka Lože.