PARK-ŠUMA ADICA, VUKOVAR

Gradsko izletište i rekreacijsko područje s uređenim šumskim trim stazama.

Gradsko izletište i rekreacijsko područje s uređenim šumskim trim stazama.

Biološki Adicu sačinjava stoljetna mješovita šuma omeđena močvarnim područjima rijeke Vuke. Središnji dio je uređen kao izletište s igralištima, a trenutno je na području u izgradnji eko-etno kuća čiji će jedan dio biti uređen
u centar za formiranje znanja vezano za ruralni turizam (stari zanati).
Ime dolazio od turske riječi ada - riječni otok jer je područje u cijelosti omeđeno starim i novim tokom rijeke Vuke.