CRKVA SV. IVANA KAPISTRANA

Franjevačka i župna crkvu sv. Ivana Kapistrana građena je u gotičkom stilu, a obnavljana je u vrijeme baroka, čime se ponosi kombinacijom navedena dva stila.

Franjevačka i župna crkvu sv. Ivana Kapistrana građena je u gotičkom stilu, a obnavljana je u vrijeme baroka, čime se ponosi kombinacijom navedena dva stila.

Franjevci su u Iloku sigurno od 1343. godine. Franjevačku i župnu crkvu sv. Ivana Kapistrana dao je graditi u gotičkom stilu vojvoda Ugrin i završena je 1349. godine. U vrijeme izgradnje crkva je posvećena Majci Božjoj na nebo uzetoj. Od 1700. godine crkva je posvećena talijanskom Franjevcu Ivanu Kapistranun, pokopanom u franjevačkoj crkvi, a proglašenom svecem 1690. godine. Kao nadgrobna crkva sveca postala je premala. Zato ju 1468. godine daje produžiti Nikola Iločki kada dobiva današnju dužinu. Poslije 1699. godine dolazi katolički narod iz Bosne i franjevci iz Olova koji obnavljaju crkvu i samostan. Tada je crkva dobila neke karakteristike baroka. Godine 1906. 1912. zadnja je velika obnova crkve po nacrtima arhitekta Hermana Bolle-a, kada je obnovljena u novogotičkom stilu. Godine 1913. izgrađen je sadašnji toranj koji je četvrti po redu. Uz crkvu nalazi se i kapela - soba u kojoj je, prema tradiciji, umro sv. Ivan Kapistran. sliku "Blagoslov sv. Ivana Kapistrana" radio je 1908. godine Mirko Rački.