TEMATSKI PUT OČI VINODOLA

Izgradnjom ukupno šest vidikovaca na području Vinodolske općine i Grada Novi Vinodolski stvorio se novi i prepoznatljivi turistički proizvod.

Izgradnjom ukupno šest vidikovaca na području Vinodolske općine i Grada Novi Vinodolski stvorio se novi i prepoznatljivi turistički proizvod.

Izgradnjom ukupno šest vidikovaca na području Vinodolske općine i Grada Novi Vinodolski stvorio se novi i prepoznatljivi turistički proizvod. Odabrano je šest lokacija vidikovaca, od kojih tri na području Vinodolske općine: Mahavica, Pridva, Slipica, te tri na području Grada Novi Vinodolski: Gradina, Sviba i Kuk. Prilikom izrade idejnog projekta kao i pri samoj izgradnji vidikovaca vodilo se računa o atraktivnostima vidikovaca tj. posebnim pejzažnim vrijednostima, sa širokim vidicima koji daju ukupnu pejzažnu cjelinu cjelokupnog prostora, a da su u blizini cestovnih komunikacija, te da je do njih nesmetan pristup autobusom ili mini busom. Prilikom izrade i uređenja vidikovaca vodilo se računa o zaštiti prirodnog okoliša, usklađenosti s postojećim krajolikom kako se ne bi narušila autentičnost ambijenta. Svaki vidikovac ima adekvatnu signalizaciju, parkirališni prostor i okretište/ili okretište u neposrednoj blizini te određen broj klupa i posuda za otpatke. Vidikovci su povezani asfaltnom prometnicom u dužini od cca 65 km te čine zajedničku funkcionalnu cjelinu povezujući rubne granice Vinodolske općine i Grada Novog Vinodolskog. Vidikovci postaju hodočašća brojnih motoriziranih gostiju, biciklista, planinara, fotografa i raznih ciljnih skupina.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer