SRIJEMSKA ŠLJIVOVICA

Rakija je još jedan autohtoni hrvatski proizvod koji, iako se proizvodi u cijeloj RH, ipak je najpoznatiji u njezinom najistočnijem dijelu. Rakija se pravi od svih vrsta voća koje se mogu zamisliti, a najzastupljenija je šljivovica.

Rakija je još jedan autohtoni hrvatski proizvod koji, iako se proizvodi u cijeloj RH, ipak je najpoznatiji u njezinom najistočnijem dijelu. Rakija se pravi od svih vrsta voća koje se mogu zamisliti, a najzastupljenija je šljivovica.

Šljivovica je vrsta alkoholnog pića porijeklom sa balkanskih predjela.Šljivovica sadrži 25 do 70 posto alkohola u sebi i pije se iz male čašice.